تدوین روش جامع اجرائی مدیریت تکنولوژی محصول و نتایج یک مورد پروژه اجرائی موفق در شرکت سازه گستر سایپا و زنجیره تامین

چکیده: 
هدف اصلي تدوين روش جامع اجرائي مديريت تکنولوژي محصول در شرکت سازه گستر سایپا، شناخت صحيح ماهيت تحولات تکنولوژيکي در بخش تکنولوژي هاي پيشرفته مجموعه قطعات و فرآیند های تولید محصول بوده است. در همين راستا بر مبناي مدلهاي علمی و با تمرکز بر روي گام هاي اصلي مديريت تکنولوژي شامل شناسايي، انتخاب، اکتساب، بهره برداري و حفاظت از تکنولوژي و تعريف سیستم مند فرآيندهايي مورد نظر و تعيين نحوه همکاري تکنولوژي، در خصوص به‌کارگيري تکنولوژي‌هاي جديد و تعميق تکنولوژي‌هاي موجود در سطح سازمان و زنجيره تامين مديريت لازم صورت گرفته است. در این مقاله به تفصیل كليه فرآیندهای لازم برای اجرای مدیریت تکنولوژی در سازمان و نحوه ارتباط مدیران ارشد با سایر امورهای مرتبط و نحوه تعریف پروژه های تکنولوژی محور عنوان می گردد و یک نمونه مطالعه ی موردی اجرای پروژه الکترود های جوش نانوکامپوزیتی و نتایج موفق آن در سطح زنجیره تامین اشاره خواهد شد.
فایل مقاله: