به‎سوی نوآوری: مروری بر چالش‎های نوین در توسعه و تولید واکسن

چکیده: 
امروزه اهمیت واکسن‎ها بیش از گذشته‎اند. علاوه بر تاثیر مستقیم بر نظام سلامت، اقتصاد کشورها را نیز متاثر نموده، ضمن این که به‎دلیل مباحث امنیت‎زیستی، در مباحث دفاعی و امنیتی کشورها نیز اهمیت یافته‎اند. از سوی دیگر توانمندی نوآوری در تولید واکسن، به‎عنوان پیشران توسعه زیست‎فن‎آوری تلقی می‏گردد که خود به‎عنوان یکی از فن‎آوری‎های نوظهور و پیشران توسعه کشورها، مطرح می‎باشد. اهمیت نوآوری در توسعه و تولید واکسن با توجه به ویژگی‏های فن‎آوری‎های نوظهور، بدیهی است. تا سال‎ها پیش، مهم‎ترین چالش‎های توسعه و تولید واکسن، مباحث فنی فرآیند اکتشاف و تولید واکسن‎ها یا تنگناهای اعتباری لازم، تلقی می‎شد اما امروزه با تغییر پارادایم تولید واکسن در دنیا از نوآوری با هدف صرفا تولید و ثبت محصول جدید به ارتقا سلامت عمومی به‎ویژه در کشورهای فقیر، چالش‎های دیگری در عرصه رقابت و تجاری‎سازی، مطرح شده است. این نوشتار بر آن است تا با نگاهی مروری، به‎شناسایی و معرفی این موارد و عوامل تاثیرگذار بر فرآیند توسعه و تولید واکسن بپردازد تا متعاقبا در پژوهش‎های بعدی مثلا در ارائه مدل توسعه نوآوری در این حوزه، راهگشا باشد.
فایل مقاله: