مدیریت فرآیند تکوین محصولات جدید در شرکت های خودروسازی

چکیده: 
فرآيند طراحي و توسعه محصولات جديد، فرآيند بسيار پيچيده‌اي است که از زمان شکل گيري يک ايده در ذهن مهندسان طراح شروع مي‌شود و تا زمان پایان عمر عملکردي محصول مورد نظر ادامه مي يابد. امروزه خودرو يکي از پيچيده ترين محصولاتی است که با تنوع در مدل،ابعاد ، عملکردهای مختلف ، فناوري هاي ساخت و کاربردهاي وسيع، بدون داشتن یک فرآیند تکوین جامع هنگام طراحی خودرو، برای طبقه بندی سيستم ها و مجموعه ها قابل توليد نخواهد بود. به دلیل ایجاد تغییرات سریع در وضعیت رقبا، فناوری و گرایشات مشتریان ،شرکت های خودرو سازی نمی توانند همواره به محصولات موجود تکیه کنند. مشتریان در جستجوی محصولات جدیدتر و پیشرفته تر هستند و شرکت ها ناچارند محصولات جدیدی تولید و عرضه کنند که جوابگوی نیازها، سلیقه ها و انتظارات مشتریان باشد، به همین دلیل هر شرکت به برنامه توسعه محصول جدید نیاز دارد. آنچه كه در میان در موفقیت محصولات جدید حائز اهمیت بیشتراست، نقش مدیریت در فرایند توسعه محصولات جدید می‌باشد. مدیریت، با ایجاد فضای مناسب برای خلاقیت و رشد استعدادهای بالقوه و بكارگیری روش‌های مناسب مدیریتی، زمینه را برای توسعه موفق پروژه های تعریف شده مهیا می‌كند. با توجه به اهمیت صنعت خودرو در ایران که به عنوان لکوموتیو صنعت کشور از آن یاد می شود اجرای مهندسی سیستم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به کرات ثابت شده است اجرای موفق تکنیک های مهندسی در این صنعت سریعا" به صنایع دیگر نیز منتقل شده و در واقع صنعت خودرو نقشه راه صنایع دیگر در کشور می باشد. در این مقاله، به منظور گسترش مفاهیم جدید در این صنعت به صنایع دیگر سعی شده است ، ابتدا ویژگی‌های تکوین محصولات جدید با توجه به مهندسی سیستمها ارائه گردد. پارامترهای مدیریت تکوین محصول جدید بر اساس روش فرآیند توسعه محصول شرح داده شود و در نهایت مزایای این روش در تولید محصولات جدید در صنایع خودرو سازی ذکر گردد.
فایل مقاله: