تحلیل یادگیری سیاستی در فرایند تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها

چکیده: 
لایحه "حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" در آبان 1387 به تصویب هیأت دولت رسید و پس از بررسی نسبتاً طولانی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال 1389 به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی دائمی توسعه فناوری و نوآوری کشور به تصویب مجلس رسید. در این بازه زمانی دوساله، لایحه دانش بنیان در سه نوبت در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در دی ماه 1387 فوریت لایحه در مجلس به تصویب نرسید. در نوبت دوم بررسی متن لایحه (مرداد ماه 1389) و در نوبت سوم بررسی مغایرت‌های شورای نگهبان (آبان 1389) مورد بررسی گرفت. مقایسه قانون مصوب مجلس با لایحه پیشنهادی دولت، تغییرات زیادی را از لحاظ محتوا و ماهیت نشان می‌دهد. مهم‌ترین این تغییرات عبارتند از تغییر تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان، تعیین شورای عالی عتف به عنوان مسئول تدوین آیین نامه اجرایی قانون و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و پیگیری و نظارت بر اجرا، تغییر وابستگی صندوق نوآوری و شکوفایی به شورای عالی عتف، و اضافه نمودن ماده‌ای برای واگذاری موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی. دلایل این تغییرات را می-توان به مجموعه اتفاقات و جریاناتی که در بازه دو ساله ارائه لایحه تا تصویب آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رخ داد، نسبت داد. عواملی که علاوه بر تغییرات بنیادی لایحه پیشنهادی دولت، باعث طولانی شدن بازه تصویب آن نیز شدند. برخی از این تغییرات از یادگیری‌های سیاستی در فرایند تصویب (به واسطه تعامل بازیگران مختلف)، درس آموخته‌ها و تجارب اجرایی پیشین حاصل شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل این تغییرات نشان دهنده شش تغییر عمده بر اساس یادگیری فنی (تغییر در ابزارهای سیاستی)، دو تغییر بر اساس یادگیری مفهومی (تغییر اهداف سیاستی) و یک تغییر بر مبنای یادگیری سیاسی (حفظ مشروعیت سیاسی) است.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: